vorige
volgende
inhoudstafel


Hoofdstuk 7: Het opzetten van een WAPsite (deployment fase)

7.1 Inleiding

In de vorige hoofdstukken hebben we stap voor stap de verschillende elementen gecreëerd die deel uitmaken van onze applicatie. Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de verschillende bestanden die nodig zijn:

Bestandnaam Omschrijving
go.wmlHet WML deck
code.wmlsDe WMLScriptfunctie
logo.wbmpHet EHSAL logo (figuur WBMP)
esearch.wbmpHet eSearch logo (figuur WBMP)
email.wbmpDe emailafbeelding (figuur WBMP)

Deze vijf bestanden vormen samen de e-Search applicatie. Wanneer de applicatie is geprogrammeerd, en de benodigde scripts zijn gecodeerd, wordt het tijd dat de applicatie on-line wordt geplaatst, zodat deze voor iedereen toegankelijk wordt.

Dit hoofdstuk toont de lezer hoe kosteloos een WAPsite kan worden opgezet, en hoe de bestanden op hun plaats worden gebracht. Er werd geopteerd in het kader van deze thesis om gebruik te maken van de kostenloze mogelijkheid om een WAPsite te bekomen. Men kan natuurlijk ook de eigen server gebruiken, naar analogie met de websites. Daartoe kan gebruik gemaakt worden van software zoals de Nokia WAP Server 2.0.

7.2 Het aanvragen van een WAPsite

Er zijn heel wat organisaties die gratis ruimte bieden om een WAPsite op te zetten, maar rekening houdend met de beperkingen van de toestellen die in hoofdstuk 4 werden behandeld, is de keuze gevallen op de dienstverlening van WAP43, omdat deze de kortste URL ter beschikking stelt. In paragraaf 7.4 wordt stap voor stap uitgelegd hoe men te werk moet gaan om een WAPsite te registreren.

7.3 Wat is WAP43 ?

WAP43 is de nieuwste WAP service m-portaalsite van M-Matrix Ltd, en is de eerste site waar men voor WAP kan publiceren in de Aziatische regio. Het laat gebruikers toe om gratis hun WAPsite op te zetten. Bovendien stelt deze site ook heel wat tools ter beschikking om de WAPsite te construeren. De site WAP43 is onder de URL www.WAP43.com te vinden.

WAP43.COM
Figuur 32: het WAP43 logo

7.4 Opzetten van de WAPsite via WAP43

Deze paragraaf toont de lezer stap voor stap hoe een site kan aangevraagd en gebouwd worden. Er werd geopteerd voor het gebruik van de kostenloze mogelijkheid om een WAPsite te bouwen via het WAP43 platform. Daarom moet de gebruiker vooreerst het platform bezoeken op het Internet, via de URL

  http://www.wap43.com

Wanneer dit adres wordt ingegeven in een traditionele Webbrowser, komt men op de hoofdpagina terecht. U vindt hiervan een weergave in figuur 33.

WAP43.COM Free WAP Hosting - Members Login
Figuur 33: de WAP43 homepage (http://www.wap43.com)

Wil men gebruik maken van de diensten die worden aangeboden, dan moet men eerst een gebruikersnaam en paswoord aanvragen. Dat kan door een eenvoudige registratieprocedure te doorlopen. Daartoe klikt men op Free Membership en doorloopt men de procedure. Gezien deze van onderschikt belang is in het kader van de thesis, wordt deze hier niet behandeld.

Men verkrijgt dan, na registratie, een paswoord en een gebruikersnaam waarmee men dan onbeperkt kan inloggen in de site. Nu kan de WAPsite gebouwd worden.

STAP 1: Log in

Log in met de gebruikersnaam en het paswoord die zijn toegewezen in de registratieprocedure. Dat kan via de Members Login die bovenaan rechts is te vinden op de hoofdpagina van WAP43. Vervolgens komt men dan in een persoonlijke pagina waar de site kan worden geconfigureerd. Onderstaande figuur geeft hiervan een afbeelding.

Welcome jake
Figuur 34: het persoonlijk hoofdscherm

STAP 2: Configuratie

Het persoonlijke scherm geeft een overzicht van de status van de WAPsite weer. De verschillende elementen zijn hieronder opgesomd:

Upload File to Directory - Click on Browse... select your file, then press Upload.
Figuur 36: Upload Dialog Box

Indien alle bovenstaande stappen, van registratie tot uploaden, zijn doorlopen, is de WAPsite beschikbaar (deployment) en kan iedereen de applicatie raadplegen via een WAP-toestel en dit via de volgende URL:

  mmm.wap43.com/jake/go.wml

Men hoeft trouwens de exacte startpagina niet te kennen, evenmin als dit het geval is voor het Word Wide Web. Ook hier kan men zelf een startpagina definiëren die automatisch wordt getoond als een gebruiker de site binnenkomt.


vorige
volgende
inhoudstafel