vorige
inhoudstafel


Hoofdstuk 9: registratie en certificatie

9.1 Inleiding

Van idee tot WAPsite lijkt misschien al een grote weg die werd afgelegd, maar we kunnen nog iets extraís toevoegen aan onze applicatie. Na het aanvragen van de WAPsite (deployment fase) en de online test van de applicatie (test fase), kunnen we ook ons product laten registreren en certificeren bij het WAP Forum. De voordelen hiervan zijn dat men als oorspronkelijke eigenaar van de applicatie is geregistreerd bij een officiŽle instantie en bovendien krijgt men, bij certificatie, de mogelijkheid om het officiŽle WAP Developer Logo te downloaden en te vermelden in de applicatie die men heeft geregistreerd. En dat is natuurlijk niet alleen een hele eer, maar ook een aanduiding dat de exacte normen en voorschriften zijn gevolgd die in de specificaties van het WAP Forum zijn vermeld.

Figuur 40: het officiële WAP Developer logo

9.2 Vereisten

De registratie en certificatie zijn gratis, en dienen online te gebeuren. De voorwaarden om te kunnen registreren en later certificeren, is dat men de site/applicatie online heeft geplaatst, en bovendien moet ook de applicatie online worden getest. De site waar men dit alles kan is devolgende:

  http://www.wapforum.org

Deze site is die van het WAP Forum, de officiële instantie wat betreft alle specificaties rond WAP.

9.3 De WAP registratie- en certificatieprocedure

Surf naar de site van het WAP Forum (http://www.wapforum.org). De hoofdpagina wordt in onderstaande figuur weergegeven:

Figuur 41: WAPForum Homepage

Vervolgens zal men bij het scrollen volgende tekst met link tegenkomen, die leidt naar de pagina waar men de applicatie kan registeren, en tevens een certificatie als WAP Developer kan aanvragen.

Figuur 42: het registratiemenu

Klikt men op deze link, dan komt men in volgend submenu terecht, dat een overzicht geeft van de vereisten die worden gesteld (zoals reeds vermeld) om in aanmerking te komen voor de registratie/certificatie van de applicatie.

De verschillende vereisten zijn deze die ook in dit werk reeds werden vermeld. Figuur 43 toont het registratiescherm:

Figuur 43: de registratieprocedure

Men hoeft enkel en alleen maar deze procedure te doorlopen en indien aan alle voorwaarden is voldoen, wordt de applicatie geregistreerd (zie Terms and Conditions) en kan men, indien gewenst een certificatie aanvragen. Daardoor verkrijgt men het exclusieve recht om het WAP Developer Logo te gebruiken voor de geregistreerde applicatie. Het logo vindt de lezer nogmaals in onderstaande figuur:

Figuur 44: het officiële WAP Developer logo

9.4 Belang van registratie/certificatie

Er zijn verschillende redenen waarom het van belang is om een ontwikkelde applicatie te laten registreren bij het WAP Forum.

Vooreerst natuurlijk kan men zo bewijs leveren van eigendomsrechten indien zou blijken dat iemand ongevraagd gebruik maakt van de applicatie. En natuurlijk is ook het feit dat men gebruik mag maken van het officiële WAP Developer logo ook een belangrijke drijfveer om tot registratie en certificatie over te gaan.

Als marketinginstrument is zoín logo zeer belangrijk. Denken we hierbij maar aan de vele logoís en labels die door Microsoft worden verleend.

Toch is in dit prille beginstadium van Wap, wat betreft de ontwikkeling van de specificatie althans, een andere verklaring geldig. Door het proces van registratie en certificatie bekomt men dat alle ontwikkelde applicaties uniform zijn. Iedereen die geregistreerd wil worden, moet een applicatie kunnen voorleggen die voldoet aan de geldige specificaties die door het WAP Forum zijn bepaald. En dat is een belangrijk element. Want in dit beginstadium zijn verschillende producten beschikbaar, wat maakt dat er geen uniforme standaard beschikbaar is, en dus dat ook de compatibiliteit tussen verschillende toestellen niet is gegarandeerd. Iemand die bijvoorbeeld de WAP Development Kit van Ericsson gebruikt, creŽert applicaties die niet ten volle zullen kunnen gebruikt worden op een Nokiatoestel, en omgekeerd natuurlijk. Beide producten hebben eigen kenmerken waaraan de desbetreffende ontwikkelomgeving is aangepast.

Via het voorzien van een registratie, gekoppeld aan een online-testing waarin volgens de specificaties wordt getest, zorgt men ervoor dat alle geregistreerde applicaties zeker op alle toestellen gebruikt kunnen worden. En omdat tegenover registratie een toegift staat (het gebruik van het officiŽle logo) zal men daarom geneigd zijn om ontwikkelde applicaties conform de specificaties van het WAP Forum te schrijven, met als gevolg dat er toch een convergentie kan komen, of althans sneller tot stand kan komen, met als gevolg dat er een algemene standaard komt, naar analogie met het World Wide Web.

En dat is van belang. Want we mogen niet vergeten dat het succes van de ontwikkeling van de WAP-standaard een voornamelijk Europees succes is omwille van het feit dat men meteen naar één algemene standaard heeft gestreefd, terwijl in de Verenigde Staten elke operator een eigen standaard heeft, en dat maakt het proces om tot één standaard te komen alleen maar moeilijker. Ook de kosten die daarmee gepaard gaan, wil men applicaties ontwikkelen die op alle toestellen bruikbaar zijn, zijn hoger dan wanneer er slechts één standaard is!


vorige
inhoudstafel