Jiu-jitsuclub Tora Glabbeek

tora kanji

Onthaal   Nieuws   Trainingsprogramma 6de Kyu   Trainingsprogramma 5de Kyu   Trainingsprogramma 4de Kyu   Reglement

Reglement

Enkele afspraken en goede gewoontes...

 1. Een Jiu-Jitsuka gedraagt zich steeds waardig, zowel in zijn houding als in zijn taal.
 2. Tussen de kleedkamers en de tatami zijn pantoffels verplicht.
 3. Ieder lid moet tijdig aanwezig zijn, laatkomers vragen de lesgever toestemming om de tatami te mogen betreden.
 4. De leden tonen respect en gehoorzamen de lesgever maar ook tegenover een hogere gordel.
 5. Hogere gordels zijn een voorbeeld voor de lagere gordels.
 6. Handen en voeten zijn rein en de nagels kort geknipt.
 7. De kimono is steeds proper en niet gescheurd.
 8. De leden moeten steeds toestemming vragen om de tatami te verlaten.
 9. Bij het betreden of verlaten van de tatami wordt er steeds gegroet, ook bij het wisselen van partner.
 10. Op de tatami is het verboden juwelen of andere versieringen te dragen; kauwgom en snoep zijn ook verboden.
 11. Lange haren worden steeds samengebonden.
 12. Lidgelden worden tijdig betaald, bij te late betaling van twee weken kan de toegang tot de tatami geweigerd worden.
 13. Er wordt van iedereen verlangt dat ze vroeger naar de les komen om de matten te helpen plaatsen.
 14. Geen lidboekje, geen examens.

Valid HTML 4.0! Pagina aangemaakt 30 september 2015