hoofdpagina

Errata

Witregels worden niet meegeteld; negatieve regelnummers tellen vanaf de onderkant van de bladzijde.

blz. regel oude tekst verbetering datum in erratalijst
312 -14 http://javabron.com/... http://www.javabron.com/... 10/10/2004
56 18 teller- teller-- < 1/1/2004
57 17 teller- teller-- < 1/1/2004
128 1 String toUpperCase(Locale) String toUpperCase(Locale loc) < 1/1/2004
136 -13 character stream karakterstroom < 1/1/2004
136 -13 byte stream bytestroom < 1/1/2004
139 -15 argv[0] args[0] < 1/1/2004
139 -5 voer voor < 1/1/2004
158 -7 CijferGelezen(char teken) twee plaatsen naar links schuiven < 1/1/2004
161 1 System.err.intln System.err.println < 1/1/2004
190 2 JCheckbox JCheckBox (let op de hoofdletter B) < 1/1/2004
286 14 Er bestaan andere versies van de methode createStatement die parameters ontvangen; daarop komen we terug op het einde van paragraaf 10.4 Sinds Java 1.2 bestaat er een alternatieve versie van de methode createStatement met twee int-parameters om zogenaamde scrollable cursors en updatable cursors te creëren; die vallen echter buiten het bestek van dit boek. < 1/1/2004
312 18 new OutputStreamWriter(System.out)), t); new OutputStreamWriter(System.out), true), t); < 1/1/2004
315 17 double bedragEuro = bedragBEF * 40.3399; double bedragEuro = bedragBEF / 40.3399; < 1/1/2004
316 -1 dan Dan < 1/1/2004
318 16 aantaldagen- aantaldagen-- < 1/1/2004
327 10 for (i-; i >= 0; i-) for (i--; i >= 0; i--) < 1/1/2004
340 4 i- i-- < 1/1/2004
333 -4 School CommercieleOrganisatie < 1/1/2004
340 19 i- i-- < 1/1/2004
342 -11 i- i-- < 1/1/2004

Nieuwe meldingen van vergissingen zijn van harte welkom; verwijder het woord "ongewenst" uit onderstaand mailadres.

errata@sterongewenst.be

hoofdpagina