* STER *


Veiligheid van informatiesystemen

Lieven Smits

Alle rechten op deze tekst blijven voorbehouden aan de auteur.

Denkvragen

 1. Bij het organiseren van vertrouwelijke communicatie met publieke encryptie-sleutels kan de noodzaak van voorafgaand direct contact worden omzeild door gebruik te maken van een certificatie-autoriteit. Beschouw de volgende situtatie.

  De publieke sleutel van de autoriteit is reeds algemeen verspreid. De communicatie dient precies driemaal plaats te vinden, telkens in dezelfde zin (éérichtingsverkeer). De drie berichten zijn geheim, maar moeten zelf niet geautenthificeerd worden. Construeer een zo kort mogelijke tabel waarin de berichten tussen de verschillende partijen worden opgesomd. Vermeld bij elk bericht:

  1. een chronologisch nummer
  2. de afzender
  3. de ontvanger
  4. de inhoud
  5. de eventueel toegepaste sleutel

* STER *

Valid HTML 4.0! Valid CSS!