* STER *


Geografische informatiesystemen

Lieven Smits

Alle rechten op deze tekst blijven voorbehouden aan de auteur.

Denkvragen

  1. Welke van de volgende systemen zijn geografische informatiesystemen ? Waarom wel of niet (telkens max. 50 woorden) ?
  2. Een vectortopologie laat veel meer en flexibeler bewerkingen toe dan een rastertopologie. Waarom zijn dan nog zoveel geografische informatiesystemen gebaseerd op rastergegevens ?
  3. Een satellietbeeld geeft, in zwart/wit, 256 verschillende grijstinten weer. Ieder beeld beslaat ongeveer 10 bij 10 km, en het kleinst zichtbare detail is ongeveer 50 m groot. Hoeveel kilobytes zijn nodig om dit beeld op te slaan zonder compressie ?
  4. Analyseer de opportuniteiten van een GIS voor een restaurant-keten aan de hand van de methode 'Competitive Strategy' (max. 100 woorden).
  5. Geef drie voorbeelden van 'onmeetbare voordelen' van GIS-systemen voor de Vlaamse regionale overheid.


* STER *

Valid HTML 4.0! Valid CSS!