* STER *


Communicatie en workflow

Lieven Smits

Alle rechten op deze tekst blijven voorbehouden aan de auteur.

Denkvragen

  1. Kies in de twee hierna geschetste situaties telkens één passende techniek voor conflictbeheersing uit de volgende drie: Nominal Group Technique, Delphi, informele vergadering. Argumenteer kort (telkens max. 20 woorden).
  2. Beoordeel de volgende vormen van communicatie volgens het 'tijd/plaats'-referentiekader van DeSanctis en Gallupe.
  3. Welke van de volgende toepassingen kunnen met goed gevolg worden gerealiseerd via Lotus Notes ? Welke niet ? Verklaar in telkens maximum 50 woorden.
    1. automatisering van de redactieprocessen van een weekblad (artikels schrijven, foto's en tekeningen inlassen, advertenties inlassen, layout, indexeren)
    2. boekhoudkundige verwerking van de handel in wisselkoers-opties bij een zakenbank


* STER *

Valid HTML 4.0! Valid CSS!