* STER *


Inhoudstafel

3. Voorstelling van lineaire lijsten

3.1 Sequentiële voorstelling

Definitie: AD(Xk) = L + (k - 1).c

Schematisch:

L0 X1 X2 ... Xn L

Voordeel: zeer eenvoudig

Nadelen:
DELETE Xn -> alle volgende records moeten één plaats naar voren;
INSERT vóór Xk -> alle records vanaf Xk moeten één plaats naar achteren.

belangrijke toepassing: simulatie van een stack

Deze simulatie zal stap voor stap worden uitgewerkt met de methode van Yourdon, d.i. een systematiek om complexe processen uiteen te rafelen en zo de implementatie ervan mogelijk te maken. De methode is in principe onafhankelijke van de uiteindelijke implementatie.

Een proces wordt voorgesteld door een cirkel of ovaal. Invloeden van buitenaf en resultaten naar buiten toe worden d.m.v. pijlen genoteerd. Een vierkant blok stelt een uitwendige eenheid voor.

STACK SIMULATIE interageert met GEBRUIKER

Deze tekening heet context van het proces. Een naam tussen evenwijdige strepen, betekent een verzameling gememoriseerde elementen.

naam
blz. 1
blz. 2
blz. 3
blz. 4
blz. 5
blz. 6
blz. 7
blz. 8
blz. 9
blz. 10
blz. 11
blz. 12
blz. 13
blz. 14
blz. 15
blz. 16
blz. 17
blz. 18
blz. 19
blz. 20
blz. 21
blz. 22
blz. 23
blz. 24
blz. 25
blz. 26
blz. 27
blz. 28


* STER *

Valid HTML 4.0! Valid CSS!